Liên hệ

Liên hệ quảng cáo, đóng góp ý kiến, báo lỗi, yêu cầu, hay những thông tin khác vui lòng gửi email tới: hotro@thich.com

Thích.com speed up

Bao lâu thì tôi nhận được phản hồi từ Thích.com?
Chúng tôi có hàng trăm email gửi đến mỗi ngày, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh nhất có thể. Thông thường từ 1 đến 2 ngày làm việc.